Fortbildning 29 & 30 mars uppskjuten

Tyvärr är fortbildningstillfället 29 & 30 mars med Scott MacNeill från Blackpool FC framflyttat p.g.a. personliga skäl. Arrangören kommer att återkomma med nytt datum.