Info Poolspel 7-9 år 2017

Här finns en lista på anmälda lag till poolspelet (5-fotboll) 2017.
Ev. efteranmälan av lag sker direkt till christian@olff.se senast den 31 mars. Ange även kontaktperson för laget.

Inbjudan finns här
Måndagen den 3 april räknar vi med att skicka ut ett förslag till gruppindelning på respektive poolspel som sedan beslutas och fastställs på mötet enligt nedan den 6 april.

Torsdagen den 6 april kommer Poolspelsmöten att genomföras enligt följande upplägg på Scandic Hotell Västhaga Örebro kl. 17:30-21:00.
Tävlingskommittén, Domarkommittén och Utvecklingskommittén kommer informera varsitt pass på max 1 timme.
Samtliga ledare samlas i respektive sammanträdesrum enligt nedan kl. 17:30.
Lokal Harald: Pojkar 7-8 år
Lokal Tänkeby: Pojkar 9 år
Lokal Längteby 3: Flickor 7-9 år
17:30 Pass 1
18:30 Pass 2
Kaffe & Smörgås
20:00 Pass 3

Viktigt att samtliga ungdomslag är representerade med minst 1 ledare på mötet.