Dokument till ÖLFF:s representantskapsmöte 2017

Här finns de samlade dokumenten till ÖLFF:s Representantskapsmöte som äger rum den 8 december 2017.

Samtliga handlingar utsänds bilagt på remiss t.o.m. den 30 november för yttrande inför representantskapsmötet. Ev. yttrande skickas till kansli@olff.se. Anmälan av föreningsrepresentanter till Örebro läns Fotbollförbunds representantskapsmöte ska senast ske den 4 december 2017.

Kallelse representantskapsmöte
Föredragningslista representantskapsmöte

Bilaga 1 – Spelformer Ungdomsfotbollen 2018 och 2019
Bilaga 2 – Förslag till serieindelning div. 4-5 herrar och div. 2 damer 2018
Bilaga 3 – TB och RB 2018