F03: Kallelser

Här kommer kallelse för F03 till förberedande samling inför Utvecklingslägret i Halmstad samt även kallelse till Utvecklingslägret.
>> Kallelse till distriktslagssamlingar F03