P03: Kallelser

Här kommer kallelse för P03 till förberedande samling inför Utvecklingslägret i Halmstad samt även kallelse till Utvecklingslägret.
>> Kallelse till distriktslagssamlingar P03