Tränarutbildning på akademisk nivå i Örebro

Sedan en tid tillbaka finns möjligheten att genomföra delar av SvFF:s tränarutbildningsprogram i högskoleform, där delkursernas upplägg innebär att deltagaren får akademiska ECTS-poäng.

Med start januari 2019 kommer Örebro Universitet i samarbete med Örebro Läns Fotbollförbund och Svenska fotbollförbundet erbjuda kursen på Örebro Universitet.

De aktuella kurserna är SvFF:s Tränarutbildning C, B ungdom, A Ungdom och den internationella UEFA B. Dessutom kommer studenterna att fördjua sig ytterligare i teoretiska och praktiska moment inom fotboll.
Kursen heter i Örebro Universitets kursprogram Tränarskap med inriktning på fotboll och är på 30 högskolepoäng (halvfart). Lärarledd undervisning kommer att ske en heldag i veckan.

Viktiga datum:

  • Första anmälningsdag: 17 september 2018
  • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2018
  • Antagningsbesked 1: 11 december 2018
  • Sista svarsdag: 17 december 2018
  • Antagningsbesked 2: 20 december 2018

För mer info:
Kontakta Daniel Lindahl, Örebro Läns Fotbollförbund, 019-17 55 52 mejla Daniel