Glädjens dag i fotbollens tecken

Under parollen ALLA ÄR OLIKA, OLIKA ÄR BRA genomfördes en fotbollens dag för personer med funktionsnedsättning på Pettersbergs IP. Dagen genomfördes i samarbete mellan Örebro Läns Fotbollförbund och Parasportförbundet i Örebro Län.

Ca 125 personer från daglig verksamhet deltog i verksamheten. Samtliga deltagare blev ledda av elever från Grillska Gymnasiet och deras fotbollsprogram. En fantastisk dag i fotbollens tecken.
Lennart Jansson, idrottskonsulent på Parasportförbundet, var mycket nöjd med dagen:
- Att skapa ett evenemang för att stimulera till rörelse, aktivitet och gemenskap i fotbollens tecken var väldigt lyckat.


Det har länge pratats om samarbete mellan Parasporten och fotbollen och detta var en mycket god start.
- Målsättningen är att på sikt få igång verksamhet i fotbollsföreningarna där Parasporten och Fotbollförbundet gemensamt och tillsammans kan sötta med kunskap och vägledning, säger Lennart.