Grillskalägret 2018: Kallelse och info

12-14 oktober arrangeras ÖLFF:s spelarutbildningsläger 14 år: Grillskalägret 2018. Pojkarnas läger är i Hallsberg och flickornas läger är i Sköllersta.

Se dokumenten nedan för info:

Kallelse Pojkar
Schema Pojkar
Anmälda deltagare Pojkar

Kallelse Flickor
Schema Flickor
Anmälda deltagare Flickor
Inbjudan ledarfortbildning (flicklägret)