Inbjudan till Licensfortbildning för tränare UEFA-B

På förekommen anledning vill vi förtydliga att licensfortbildningen UEFA B är för de tränare som innehar ett B-diplom. Med B-diplom menas även BAS-DIPLOM vilket är UEFA B.

Svenska Fotbollförbundet inbjuder härmed till Licensfortbildning för tränare med UEFA B-diplom eller Bas diplom.

Bakgrund
I enlighet med UEFA Coaching Conventions krav på att införa tränarlicenser genomförde Svenska Fotbollförbundet under hösten 2017 licensfortbildningar för tränare med UEFA B-diplom. Licensfortbildningarna hölls regionalt på sex platser och besöktes av ca 160 kursdeltagare. Kursen omfattade 16 timmar, UEFA:s krav, då tränarna fick möjlighet att fördjupa sig i utbildningens ämnesområden.

Innehåll
Spelet, Fotbollens ledarskap och Fotbollsfys.
Utbildningsplatser per ort: 30 (anmälningslänken stängs vid fullsatt kurs)

Utbildningsorter och datum
Malmö 10-11 november 2018
Sundsvall 10-11 november 2018
Jönköping 17-18 november 2018
Uppsala 17-18 november 2018
Göteborg 24-25 november 2018
Norrköping24-25 november 2018

Följ länk för mer information och anmälan https://fogis.se/tranare/svffs-tranarutbildning/uefa-b/licensfortbildning-for-tranare-uefa-b/

Frågor, ramin.kiani@svenskfotboll.se