Info inför Grillskalägret 2018

Här kommer lite information inför kommande Grillskaläger – Spelarutbildningsläger 14 år:

  • Lägret arrangeras 12-14 oktober, för pojkar i Hallsberg och för flickor i Sköllersta
  • Pojklägret startar ca 15.45 på fredag den 12 oktober
  • Flicklägret startar ca 14.45 på fredag den 12 oktober
  • Vid lägerstart, både i Hallsberg och Sköllersta, kommer informationstillfälle om ÖLFF:s spelarutbildning erbjudas till intresserade föreningsledare och föräldrar
  • Kallelse med mer info och tider skickas ut till anmälda deltagare tisdag den 9 oktober
  • Deltagaravgiften (800 kr) ska vara ÖLFF tillhanda senast måndag den 8 oktober
  • Betalningen görs till Bg. 314-6172 (ange P/F 04 Deltagarens namn, förening)