ÖLFF:s representantskap 2018

Här kommer inbjudan till årets Representantskapsmöte som äger rum fredagen den 7 december.

I år är vi här på Idrottens Hus i Lokal Gentlemannen.
Som vanligt är det viktigt att ni kommer för att kunna vara med och påverka nästa års seriespel och dess bestämmelser.
Vi kommer att servera en "matig" fika under kvällen så anmäl er gärn i tid så rätt blir beställt.

Inbjudan och Fullmakt finns här

Med vänliga fotbollshälsningar
Anette Karhu     Johan Ringaby
Ordförande       Ordförande i TK

Gm/ Björn Aurell Kanslichef