Välkommen till Idrott i Fokus

Du som är anmäld till Idrott i Fokus och/eller Fotboll i Fokus 7-9 december på Örebro Universitet hittar nu deltagarinformation (kartor, allmän info, seminarieval, program med salar m.m.) på hemsidan www.idrottifokus.se