F04: Svealandsläger

Här följer kallelse till Svealandslägret för Flickor födda -04. (Pojkar födda -04 kommer inom kort). DFK Erika Lauri och Anders Karlsson samt MV-instruktör Andreas Rigbäck kallar enligt bifogat dokument.
Ladda ned kallelse >>