F04: Kallelse till öppen Distriktslagsträning

Fredagen den 16 augusti har F04 en öppen Distriktslagsträning. DFK Anders Karlsson samt Erika Lauri med MV-instruktör Andreas Rigbäck kallar nu till ovan samling.
Ladda ned kallelse >>