P03: Kallelse till distriktslagsträning

Då samlingen den 9 oktober fick ställas in har vi nu hittat en ny tid den 17 oktober på Mellringe IP. Se bifogad kallelse för uttagna spelare.
Ladda ned kallelse >>