ÖLFF:s Representantskap 2019

Nu finns Föredragningslista och handlingar klara till ÖLFF:s representantskapsmöte som äger rum tisdagen den 10 december kl. 18:00 på Idrottens Hus i Örebro.
Här finns tidigare Inbjudan och Fullmakt.
Se föredragningslistan samt möteshandlingar här
Samtliga handlingar utsänds bilagt på remiss t.o.m. den 3 december för yttrande inför representantskapsmötet. Inga andra frågor än vad som anges i de bifogade handlingarna och inga nya yttranden i frågorna som inkommer efter den 3 december kan tas upp till beslut.

FÖREDRAGNINGSLISTA 2019

 1. Representantskapet som beslutande myndighet
  1.1  Sammanträdets öppnande
  1.2  Sammanträdets behöriga utlysande
 2. Upprop
 3. Val av
  3.1 Ordförande på mötet
  3.2 Sekreterare på mötet
  3.3 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Informationsärenden
  4.1 Rapport från SvFF:s Representantskap
  4.2 Grönt Kort / Min Fotboll
  4.3 Samsyn
  4.4 Övrigt
 5. Motioner
  Inga motioner finns inlämnade från föreningarna
 6. Örebro läns Fotbollförbunds egna förslag
  6.1 Förändringar Policy/Riktlinjer ungdomsfotbollen fr.o.m. 1 apr. 2020, Se Bilaga 1.
  6.2 Införande av 9mot9-mål fr.o.m. säsongen 2021. Se Bilaga 2.
  6.3 Förslag till serieindelning Div. 4-5 Herrar och Div. 2 damer 2020 samt Tävlingsregler för Div. 2 Svealand damer 2020. Se Bilaga 3.
  6.4 Förslag till förändringar TB och RB 2020 (ÖLFF). Se Bilaga 4.
 7. Representantskapets rapport
 8. Avslutning

OBS! TB och RB 2020 skickas ut i sin helhet efter SvFF:s och ÖLFF:s representantskap under januari-månad.
Samtliga handlingar utsänds bilagt på remiss t.o.m. den 3 december för yttrande inför representantskapsmötet. Inga andra frågor än vad som anges i de bifogade handlingarna och inga nya yttranden i frågorna som inkommer efter den 3 december kan tas upp till beslut.

Representantskapsmötet fungerar också som ett informationsmöte och självklart är det tillåtet att ta upp och ställa frågor till ÖLFF:s styrelse och kommittéer.