Inför ÖLFF:s Årsmöte

Här finns kallelse och fullmakt till årets Årsmöte som går av stapeln
den 2 mars 19.00 på Scandic Grand Hotell i Örebro.

Här finns också verksamhetsberättelsen för 2019 att ta del av.