Inställda förbundsaktiviteter

Pga av rådande omständigheter kommer ett antal inplanerade förbundsaktiviteter att ställas in. Vi återkommer med mer info till vilka datum dessa kommer att flyttas och/eller hur vi kommer att hantera de inställda träffarna.

FÖLJANDE AKTIVITETER STÄLLS IN:
* Ungdomsledarmöte, P10-14 år, Tegelbruket, onsdag den 18 mars
* Nätverksträff för tjejer, +10 000, Örebro, fredag den 20 mars
* P05: Distriktslagssamling, Pettersbergs IP, söndag 22 mars SAMT Distriktslagssamling 4 april
* F05: Västmanland-Örebro SAMT Distriktslagssamling 12 april