Nya riktlinjer - öppnar upp för träningsmatcher

Matcher i distriktstävlingar och föreningsarrangerade matcher:
Varje SDF har ett eget ansvar att – med folkhälsan i fokus samt utifrån rådande beslut och riktlinjer från myndigheter och SvFF – fatta beslut om distriktets tävlingsverksamhet samt om föreningsarrangerade tävlingar, t.ex. cuper, och träningsmatcher (se 2 kap. 2 § och 3 kap. 2 § SvFF:s Tävlingsbestämmelser).

SvFF:s rekommendation till SDF och föreningar är att folkhälsan – och fotbollens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus. Vid bedömningen av om tävlingar och matcher ska genomföras ska SDF och föreningar beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och myndighetens information och underlag till arrangörer av mindre evenemang, samt om aktiviteterna innebär annat än lokala resor, hur smittspridningen ser ut i berörd region och om aktiviteten kräver övernattning eller andra närmare sociala kontakter. Arrangören bör använda myndighetens riskbedömningsverktyg, https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e5185243fa404598a08d4b62f7616249/
riskbedomning-evenemang-sammankomster.pdf (PDF-dokument)

SvFF:s rekommendation är att träningsmatcher kan genomföras enligt vad Folkhälsomyndigheten uttalat, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/det-har-galler-fortraningsmatcher/. SvFF konstaterar att myndigheten återkommande sagt att det är möjligt att spela träningsmatcher och SvFF utgår från att de fysiska kontakter som sker vid en fotbollsmatch, och de begränsade resor som sker vid (särskilt lokala) träningsmatcher, är hanterbara.

Matcharrangören ska alltid beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, bl.a. följande:

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
  • Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.
  • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter match.

Träningsverksamhet: (NYTT)
Förening bör även begränsa antalet personer i och kring träningen, där ovan nämnda begränsning om 50 deltagare – här inklusive spelare, tränare och övriga närvarande, t.ex. föräldrar – är ett riktmärke.

Detta innebär att Örebro läns Fotbollförbunds Beslut från den 31 mars gäller tills annat beslutas. http://www.olff.se/arkiv/2020/03/beslut-kring-seriespel-varen-2020/

Ytterligare förtydliganden kommer komma ut nästa vecka att samtliga lokala serier under våren kommer spelas som träningsmatcher.

Undantag seniorserier herrar div. 4-7 där nytt beslut sker senast den 6 maj. Beslut sedan tidigare att det är inställt t.o.m. 15 maj.