Kallelse till Örebro Läns Fotbollförbunds Representantskapsmöte

Örebro läns Fotbollförbund kallar härmed till representantskapsmöte Onsdagen den 3 februari kl. 19:00. Mötet blir digitalt. Mer info hur kommer.

Inkomna motioner till Örebro Läns Fotbollförbunds representantskapsmöte 2021
Motioner inkomna till ÖLFF behandlas av ÖLFF:s styrelse och skickas ut inför mötet.

Styrelsen egna förslag till Representantskapet 2021:

1.   Tävlingsbestämmelser 2021
2.   Representationsbestämmelser 2021
3.   Seriesammansättning Div. 2 damer samt Div. 4-5 herrar 2021

Informationspunkter till Representantskapet 2021
Anmälan av föreningsrepresentanter till Örebro läns Fotbollförbunds
Representantskapsmöte ska senast ske den 27 januari 2021.

Dagordning inkl. handlingar skickas ut till samtliga föreningar kring den 22 januari. Handlingarna kommer då även att läggas ut på vår hemsida, www.olff.se