Universitetsutbildning ställs in

Det är med stor besvikelse men med full förståelse vi kan konstatera att den planerade kursen på Örebro Universitet, Tränarskap med inriktning på fotboll (30 hp) med start vårterminen 2021 ställs in.

Pga rådande omständigheter (Covid-19) kommer kursen i stället ändra tid för planerad kursstart till höstterminen 2021 (sista ansökningsdag den 15 april). Alla behöver söka om sin plats till utbildningen.

Vid ev frågor, kontakta:
Daniel Lindahl, Örebro Läns Fotbollförbund Maila Daniel
Sören Hjälm, Örebro Universitet Maila Sören