Kontaktperson

Domaransvarig - kansliet:
Camilla Florén, 019-17 55 51 (tel, direkt)

Ordförande - domarkommittén:
Johan Almgren, Ordförande, 070-985 87 87