Kontaktperson

Domaransvarig - kansliet:
Camilla Nyborg, 019-17 55 51 (tel, direkt)

Ordförande - domarkommittén:
Tony Alm, Ordförande, 070-448 78 95