Kontaktperson

Vill du bli domare?
Kom och bli en central och viktig person i vår fotbollsfamilj i Örebro Läns Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet. Ta första steget in och bli seniordomare hos oss och bli en del i en redan härlig grupp av domare. Det finns plats för alla även om man har olika förutsättningar och målsättningar. Alla är viktiga!
Frågor till Camilla 019-175551 eller camilla@olff.se

Domaransvarig - kansliet:
Camilla Florén, 019-17 55 51 (tel, direkt)

Ordförande - domarkommittén:
Namik Idrizovic, Ordförande, 073-336 69 88

Utbildning

Börja döma

När en blivande domare skall gå sin första utbildning kan han eller hon välja mellan Ungdomsdomarutbildning och Steg 1. Både Ungdomsdomarutbildning och Steg 1 arrangeras i distriktfotbollförbundets regi, och du får information om när de anordnas av rekryteringsansvarig i ditt distrikt.

Nästa steg

Efter att ha genomfört Steg 1 kan en domare bli uttagen till Steg 2, Steg 3, Steg 4, Steg 4 AD respektive Steg 5. Här nedanför kan du läsa om vilken domarbehörighet de olika utbildningarna ger.

Behörighet och klassificering
Viktigt att notera är att godkänd stegutbildning ger domaren möjlighet att få döma på högre nivå (= behörighet), men inte nödvändigtvis innebär att domaren faktiskt får göra det (= klassificering). Huruvida domaren blir uppklassificerad beror bland annat på hur väl godkänd domaren blir på sin stegutbildning, samt på vilken konkurrens som råder. Ansvarig för beslut om klassificering är Svenska Fotbollförbundets domarkommitté.

Ungdomsdomarutbildning

Krav på förkunskaper: Inga krav på förkunskaper. I vissa distrikt finns en nedre åldersgräns.


Ger behörighet för
: Att döma högst ungdomsfotboll, 7- och 11-manna.

Steg 1

Krav på förkunskaper: Inga formella krav på förkunskaper. I vissa distrikt finns en nedre åldersgräns.

Ger behörighet för
: Att döma högst Division 6 Herr och Division 3 Dam samt vara assisterande domare i högst Division 4 Herr och Division 2 Dam.

Steg 2

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 1 och bedömts vara lämplig av sitt distrikt.

Ger behörighet för: Att döma högst Division 4 Herr respektive Division 1 Dam, samt vara assisterande domare i högst Division 2 Herr respektive Elitettan.

Steg 3

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 2, samt bedömts vara lämplig av sitt distrikt och SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att döma högst Division 2 Herr respektive Elitettan, samt vara assisterande domare i högst Div 1 herr resp Damallsvenskan.

Steg 4

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 3, samt bedömts vara lämplig av sin regioncoach och SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att döma högst Division 1 Herr respektive internationella dammatcher.

Steg 4 AD

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 3, samt vara klassificerad som regiondomare och bedömts vara lämplig av SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att vara assisterande domare i högst internationella herr- respektive dammatcher.

Steg 5

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 4, samt bedömts vara lämplig av coachen i Division 1 och SvFF:s domarkommitté.


  • Ger behörighet för
    : Att döma högst internationella herrmatcher.