Kontaktperson

Vill du bli domare?
Kom och bli en central och viktig person i vår fotbollsfamilj i Örebro Läns Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet. Ta första steget in och bli seniordomare hos oss och bli en del i en redan härlig grupp av domare. Det finns plats för alla även om man har olika förutsättningar och målsättningar. Alla är viktiga!
Frågor till Camilla 019-175551 eller camilla@olff.se

Domaransvarig - kansliet:
Camilla Florén, 019-17 55 51 (tel, direkt)

Ordförande - domarkommittén:
Johan Almgren, Ordförande, 070-985 87 87

Utbildningsstege - Domare:

Ungdomsdomarutbildning


Grundkurs: Inga krav på förkunskaper. Däremot finns en rekomendation om nedre åldersgräns. Ger behörighet för: Att döma ungdomsfotboll, 5-, 7-, 9- och 11 fotboll.

Här hittar ni mer information

Nästa steg..

Efter att ha genomfört Steg 1 kan en domare bli uttagen till Steg 2, Steg 3, Steg 4 respektive Steg 5. Här nedanför kan du läsa om vilken domarbehörighet de olika utbildningarna ger.

Behörighet och klassificering
Viktigt att notera är att godkänd stegutbildning ger domaren möjlighet att få döma på högre nivå, men inte nödvändigtvis innebär att domaren faktiskt får göra det. Huruvida domaren blir uppklassificerad beror bland annat på hur väl godkänd domaren blir på sin stegutbildning samt på vilken konkurrens som råder. Ansvarig för beslut om klassificering är Örebro Läns Fotbollförbunds domarkommitté.

Steg 1 - Grundkurs Distriktsdomare

Förkunskaper: Inga krav på förkunskaper. Däremot rekomenderas att domaren har körkort.

Ger behörighet för: Att döma division 4 damer och övriga herrserier samt vara assisterande domare i högst divison 4 herrar.

Steg 2A, 2B och 2C

2A - Förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 1 samt vara rekomenderad av sin Domarklubb.
Ger behörighet för: Att döma högst division 3 damer respektive division 6 herrar, samt vara assisterande domare i högst division 2 damer respektive 4 herrar.

2B - Förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 2A samt vara rekomenderad av sin Domarklubb.
Ger behörighet för: Att döma högst division 2 damer respektive division 5 herrar, samt vara assisterande domare i högst division 1 damer respektive division 3 herrar.

2C - Förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 2B samt vara rekomenderad av sin coach.
Ger behörighet för: Att döma högst division 1 damer respektive division 4 herrar, samt vara assisterande domare i högst Elitettan Dam respektive division 2 herrar.

Steg 3

Förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 2 samt bedömts vara lämplig av sitt distrikt och SvFF:s domarkommitté

Ger behörighet för: Att döma Elitettan Damer respektive division 2 herrar samt vara assisterande domare i högst damallsvenskan respektive division 1 herrar.

Steg 4

Förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 3 samt bedömts vara lämplig av sin regioncoach och SvFF:s domarkommitté

Ger behörighet för: Att döma högst Internationella dammatcher respektive division 1 herrar.

Steg 4 AD

Förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 3, samt vara klassificerad som regiondomare och bedömts vara lämplig av SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att vara assisterande domare i högst internationella dam- respektive herrmatcher.

Steg 5

Förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 4, samt bedömts vara lämplig av coachen i division 1 och SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att döma högst internationella herrmatcher.