Förbundsmöten

Årsmöte
Årsmötet kommer att genomföras 4 mars 2019

Representantskap
Representantskapet genomförs 7 december 2018.

Övrig information:
Motioner ska vara ÖLFF:s kansli tillhanda senast den 1 november till Rep. skapet och senast den 1 december till ÖLFF:s årsmöte.