Utmärkelser

För ledare verksamma inom Örebro Län kan föreningen ansöka om utmärkelser från Örebro Läns FF, Svenska FF. Angivna kvalificeringsår utgör normalt minimikrav för erhållande av utmärkelse. De högre utmärkelserna utdelas normalt vid förbundens årsmöten, men kan även utdelas vid föreningen eget jubilé eller dylikt.

Örebro Läns FF
Förening:
Diplom 20 år
Bordsstandar 40 år

Ledare:
Förtjänstdiplom för förtjänstfullt arbete i 8 år
Silvermärke för förtjänstfullt arbete i 15 år
Guldmärke för förtjänstfullt arbete i 20 år

Spelare
Bronsmärke för aktiv i samma förening i 10 år

Silvermärke för aktiv i samma förening i 15 år

Domare:
Bronsmärke för aktiv domare i 10 år
Silvermärke för aktiv domare i 15 år

Ansökan om SvFF:s förtjänsttecken i guld och silver ska vara Örebro Läns FF tillhanda senast 30 september.
Ansökan om förtjänstmärke för instruktörer ska vara Örebro Läns FF tillhanda senast 1 december. Övriga ansökningar skall för att kunna behandlas vara inlämnad minst en månad innan dagen för utdelning.

Svenska Fotbollförbundets utmärkelser

Ange alt-text här.För mer information klicka vid respektive rubrik

Svenska Fotbollförbundets utdelar följande utmärkelser:

Förbundsstyrelsen kan besluta om utdelning av tecken och medaljer till person som inte är formellt behörig enligt dessa regler, men som ändå utfört betydande arbete för fotbollidrotten.

Information om bestämmelser och ansökan återfinns under respektive rubrik.