Fotbollsutvecklare

NU KAN NI FÅ GRATIS FÖRENINGSBESÖK
AV FÖRBUNDETS FOTBOLLSUTVECKLARE!
Spelarutbildningsplanen beskriver hur svensk fotboll med bästa tänkbara lärandemiljöer ska utveckla fotbollsspelare. Syftet med planen är att öka kunskapen ytterligare genom att ta till vara forskning och beprövad erfarenhet. Målet är att spelarutbildningsplanen ska ge tips på hur långsiktigt idrottande och bästa möjliga förutsättningar för lärande skapas.

Innehåll:

PRESENTATION AV SPELARUTBILDNINGSPLANEN:
TEORI+PRAKTIK MED ÖVNINGSTRUPP FÖR ERA BARN- OCH UNGDOMSLEDARE! HELT KOSTNADSFRITT!

Nivå 1: 6-9 år
Nivå 2: 9-12 år
Nivå 3: 12-15 år
Samla samliga ledare eller nivåvis.

Hur går man tillväga?
1. Kontakta projektansvarig (kontaktuppgifter finns nedan)
2. Sök idrottslyftsmedel direkt via er IdrottOnline-sida och Idrottslyftsansökan.
3. Vi bekräftar er ansökan och betalar ut medel via Idrottslyftet som ska täcka kringkostnader och instruktör.
4. Motsvarande belopp som betalas ut till er faktureras av förbundet.
5. Aktuell Fotbollsutvecklare tar kontakt med er för att bestämma dag och plats för fortbildningen
.

Att tänka på:
Man kan ha en gemensam kväll för samtliga barn- och ungdomsledare 6-15 år.
Eller så kan man dela upp det blockvis/flera block samtidigt.
Föreningen ansvarar för att kalla berörda ledare, ordna övningstrupp, boka lokal för teori
(ca 60 min) och praktik (ca 90 min) samt övningstrupp med bollar, koner och västar.
Ibland behövs även hjälp med att ordna dator samt projektor.

Fotbollsutvecklare:
Björn Eklund Timmy Andersson Claes Kling Susanna Lehtinen
Maila Timmy Maila Claes Maila Susanna


Projektansvarig:
Arne Gerdin, 070-875 3604
arne.kar@telia.com

Utbildningsansvarig:
Marcus Persson
Örebro Läns Fotbollförbund
019-17 55 52
Maila Marcus