Fotbollsutvecklare

Kostnadsfria* besök av fotbollsutvecklare!

Örebro Läns Fotbollförbund tror på att spelar- och ledarutbildning ska bedrivas så nära föreningarna som möjligt. De resurserna ÖLFF förfogar över vill vi satsa för att få en så stor verkningsgrad som det bara går, genom kvalitativa utbildningsaktiviteter som når ut till så många som möjligt och i förlängningen bidrar till starkare föreningar.

ÖLFF:s Fotbollsutvecklare (FU) har som huvudfokus att stötta föreningar och fortbilda föreningars tränare och ledare genom löpande kontakter och insatser. Uppdraget går ut på att föra ut SvFF:s/ÖLFF:s inriktning avseende barn- och ungdomsverksamhet. I detta ingår bl.a. att praktiska förevisa innehåll i Svensk fotbolls Spelarutbildningsplan, samt att vara rådgivande, stöttande och bollplank för föreningens tränare/ledare.

Innehåll:
*Samtliga träffar är kostnadsfria och finansieras av Idrottslyftet. Föreningen arvoderar FU from träff 3. Motsvarande kostnader för arvode m.m. kan erhållas via Idrottslyftet.

Träff 1
FU kommer att ta kontakt för ett första besök för att informera om möjligheter till utvecklingsinsatser.

Träff 2
Det andra besöket i föreningen består av en presentation/ fortbildning i det som ska utgöra grunden i svensk barn- och ungdomsfotboll: Fotbollens Spela, Lek & Lär (FSLL).

Träff 3-
FU:s vidare insatser och stöttning i föreningen utgår från föreningens egna intressen och behov (se förslag nedan).

Det är viktigt att representanter för styrelse och ungdomsansvariga medverkar vid det första tillfället, och att dessa tillsammans med så många barn- och ungdomsledare (6-12 år) som möjligt medverkar vid det andra tillfället.

Exempel på vad Fotbollsutvecklaren kan hjälpa er med:

Spelarutbildningsplan
SvFF:s Spelarutbildningsplan (SUP) beskriver hur svensk fotboll med bästa tänkbara lärandemiljöer ska utveckla fotbollsspelare. Syftet med planen är att öka kunskapen ytterligare genom att ta till vara forskning och beprövad erfarenhet. Målet är att spelarutbildningsplanen ska ge tips på hur långsiktigt idrottande och bästa möjliga förutsättningar för lärande skapas.

Fotbollsutvecklaren hjälper er med att implementera Spelarutbildningsplanen i er förening, genom fortbildning av föreningen ledare (6-12) samt genom teoretiska och praktiska förevisningar.

Fotbollens Spela, Lek och Lär
SvFF:s Fotbollens Spela, Lek och Lär (FSLL) beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som all fotboll ska stå för.

FSLL har nu under 2018 kommit i en reviderad verision. Inehållet består nu i ett häfte, webbplats samt en ledar- och föräldrarutbildning. En lämplig förstautbildning för alla föreningens barn- och ungdomsledare! Fotbollsutvecklaren kommer ut till er förening och håller i utbildningen för era ledare.

Uppstart av nya lag
Ge tips på hur man kan starta upp nya lag samt vara behjälplig i processen.

Hur går man tillväga?
1. Kontakta projektansvarig (kontaktuppgifter finns nedan)
2. Vi bekräftar er ansökan och betalar ut medel via Idrottslyftet som ska täcka kringkostnader och instruktör till en början för träff 1 och 2.
3. Motsvarande belopp som betalas ut till er faktureras av förbundet.
4. Aktuell Fotbollsutvecklare tar kontakt med er för att bestämma dag och plats för träffen/träffarna

Ekonomi
En fotbollsutvecklares två inledande besök med information, behovsanalys samt fortbildning i FSLL är kostnadsfria för föreningen.

Föreningen och FU kommer tillsammans fram till vilka områden de önskar hälp med och beslutar om framtida tillfällen (fr.o.m. trä 3). Fr.o.m. FU-besök nr 3 i respektive förening så arvoderar föreningen fotbollsutvecklaren*:
Heldag (5 timmar eller mer) 1 500 kr
Del av dag 1 000 kr
Reseersättning tillkommer

*Fr.o.m. det tredje tillfället kan finansieringen ske med hjälp av medel från Idrottslyfet. Har föreningen tillgängliga SISU-resurser så kan även det eventuellt finansiera FU-insatser. Det är i så fall viktigt att ta kontakt med föreningens SISU-konsulent innan och se över möjligheterna.

Fotbollsutvecklare 2018:


Arne Gerdin Conny Andersson Fredrik Larsson
Maila Arne Maila Conny Maila Fredrik
Föreningar:

SMÅ IF,
HOIF,
Kilsmo IK,
IFK Örebro,
Östra Almby FK,
Hovsta IF,
Lillån FK,
Nora BK,
Örebro Syrianska IF U.

Föreningar:
IFK Kumla,
Stene IF,
Mosjö SK,
Mariebergs IK

Föreningar:
IFK Askersund,
Åmmebergs IF,
Skyllbergs IK,
Adolfsbergs IK
   
Johan Hallberg Jonas Cederulf Jonatan Holm
Maila Johan Maila Jonas Maila Jonatan
     
Föreningar:
Pålsboda GOIF,
Yxhults IK,
Sköllersta IF

Föreningar:
IF Eker Örebro,
Fellingsbro GOIF,
Nyckelby IF,
Wedevågs IF,
Simon SK

Föreningar:
IFK Hallsberg,
Östansjö IF,
Vretstorps IF,
BK Forward,
BK EttFyra,
Garphyttans IF,
Latorps IF,
Vivalla SK
     
Bildresultat för anonymous human picture
Kjell-Åke Sjödin Magnus Samuelsson Timmy Andersson
Maila Kjell-Åke Maila Magnus Maila Timmy
     
Föreningar:
Hällefors AIF,
Grythyttans IF,
Lekebergs IF,
Mullhyttans IF,
Fjugesta IF,
Laxå IF,
Finnerödja IF,
IFK Lindesberg,
GSBK,
Kopparberg BK
Föreningar:
Glanshammars IF,
Lillkyrka IF,
Ervalla SK,
Axbergs IF,
ÖSK Ungdom
Föreningar:
Rynninge IK,
Hidingsta IK,
IK Sturehov,
Karlslunds IF HFK,
Frövi IK
     

Projektansvarig:
Marcus Persson
Örebro Läns Fotbollförbund
019-17 55 54
Maila Marcus

Utbildningsansvarig:
Daniel Lindahl
Örebro Läns Fotbollförbund
019-17 55 52
Maila Daniel