Idrottslyftet

Välkommen till Idrottslyftet 2016

1 januari 2016 - 31 december 2016

Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt!

"Svensk barn- och ungdomsfotboll ska skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt intresse", står det i Fotbollens spela, lek och lär.

Alternativa sätt att träna och flexibla tävlingsformer kan innebära att fler ungdomar stannar kvar längre i föreningslivet. Kan vi göra det enklare och billigare att anmäla ett lag i t ex 7-manna för 16–19-åringar under några sammandrag under året, i stället för en serie?

Ställ också frågan till spelarna om de skulle kunna tänka sig att vara ledare eller domare. Är svaret ja, bör de erbjudas utbildning och stöttning av föreningen. Att få stöd av en mentor, eller vara en del av ett ledarteam, kan göra det lättare att komma in i ledarrollen.

Många av de unga ledare vi har i svensk fotboll är det för att "någon frågade"! Var strategiska och ställ åtminstone frågan till de ungdomar som är på väg att sluta som spelare.

Svensk fotboll arbetar utifrån övertygelsen att välutbildade ledare, i väl fungerande föreningar, skapar möjligheter för barn att börja spela fotboll, och att de tycker det är så roligt och utvecklande att de fortsätter. På det sättet skapar fotbollen folkhälsa!

Idrottslyftet 2016 prioriterar svensk fotboll;

  • att fler spelar fotboll längre
  • förenings-, spelar- och ledarutveckling
  • satsningar på att rekrytera och utbilda unga ledare

Fotboll för alla
Inom ramen för devisen "Alla är olika – olika är bra, svensk fotboll enad mot rasism" jobbar svensk fotboll för social inkludering och mångfald. Många fotbollsföreningar gör ett fantastiskt jobb idag i arbetet med att ge nyanlända flyktingar en meningsfull fritidssysselsättning genom fotbollen. Här är ofta nyckeln att skapa samarbeten mellan föreningen, kommunen, migrationsverket, fotbollsdistriktet och eventuellt andra aktörer.
Distriktsidrottsförbunden (DF) har dessutom fått extra medel för att arbeta med integration (etablering av nyanlända).

Ledarfrågan är avgörande för fotbollens utveckling. Svensk fotboll måste locka fler kvinnor att åta sig ledaruppdrag för jämställdheten och för att spegla såväl herr-, dam-, pojk- som flickfotboll. En framgångsfaktor är att vi får fler kvinnor att gå vår tränarutbildning.

Svensk fotboll når procentuellt lika många pojkar med annan etnisk bakgrund som svenska pojkar. Men fotbollen har precis som andra idrotter svårare att nå flickorna. Kvinnliga ledarförebilder i en särskild satsning skulle vara positivt, till exempel äldre ungdomar med invandrarbakgrund som leder yngre flickor.

SvFF har ingen uttalad strategi för att arbeta med funktionshindrade eftersom Svenska Parasportförbundet har det ansvaret. Det finns enskilda fotbollsföreningar som erbjuder verksamhet för funktionshindrade. Svensk fotbolls inriktning är att vi ska hjälpa föreningar som är intresserade att driva sådana satsningar för att leva upp till visionen "fotboll för alla".

Inom ramen för Idrottslyftet kan föreningen ansöka om medel från sitt fotbollsdistrikt (SDF) för att arbeta med något av ovanstående utvecklingsområden. Även andra satsningar som handlar om att öppna dörrarna för fler, eller utveckla verksamheten så att barn och ungdomar väljer att spela längre upp i åldrarna är önskvärda.

Mer information:

Daniel Lindahl, Örebro Läns Fotbollförbund MAILA Daniel