Välkommen till Idrottslyftet 2018

1 januari 2018 - 31 december 2018

Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt!

Syfte

Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Mål

Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år.

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

Mer information om Idrottslyftet

Idrottslyftet och Fotbollens spela, lek och lär

Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som all fotboll ska stå för. Syftet med FSLL är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet – en tanke som utgår från fem riktlinjer:

  • Fotboll för alla
  • Barns och ungdomars villkor
  • Fokus på glädje, ansträngning och lärande
  • Hållbart idrottande
  • Fair Play

För att riktlinjerna ska genomsyra all barn- och ungdomsfotboll behöver ledare, föräldrar och andra som är involverad i verksamheten, ha god kännedom om FSLL. Det är viktigt att alla är medvetna om att de har stor påverkan på spelarna och att deras roll har betydelse i arbetet med att skapa en god fotbollsmiljö.

Med hjälp av Idrottslyftet kan fotbollsföreningarna finansiera arbetet med FSLL för att nå ut med budskapet till hela föreningen. För mer information om vad som gäller för just er förening hänvisar vi till ert distrikt.

Mer information om Fotbollens spela, lek och lär

Idrottslyftet och Mål och strategi 2018-2022

Fastslås på årsmötet den 24 mars.

Mer information om Mål och strategi 2018-2022

Idrottslyftet och RF:s Strategi 2025

På Riksidrottsmötet i Karlstad 2017 tog svensk idrott beslut om fem stycken prioriterade utvecklingsresor för att nå sina mål. I dessa beskrivs vad idrotten på olika nivåer ska fokusera på och varje resa är en långsiktig strävan mot målen 2025. Utvecklingsresorna är:

  • Den moderna föreningen engagerar
  • Inkluderande idrott för alla
  • En ny syn på träning och tävling
  • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
  • Ett stärkt ledarskap

Arbetet mot målen 2025 pågår nu i flera av fotbollens organisationer och föreningar. Idrottslyftet kan vara ett finansiellt stöd för föreningar i satsningar som går hand i hand med ovanstående utvecklingsresor.

För mer information om vad som gäller för just er förening hänvisar vi till ert fotbollsdistrikt samt distriktsförbund.

Mer information om Strategi 2025

Mer information:

Daniel Lindahl, Örebro Läns Fotbollförbund MAILA Daniel