Föreningskoordinator

Föreningskoordinator
Anmäl dig till informationsträffen den 18 februari! ANMÄL DIG HÄR!

Start
Våren 2010 (februari)

Projekttid
Våren 2010-hösten 2011

Målgrupp:
Person inom föreningen eller extern, som idag inte har för många uppdrag och som är intresserad av föreningsutveckling och organisationsarbete. En person som har en strävan att utveckla svensk fotboll i allmänhet och sitt eget föreningsarbete i synnerhet.

Vision:
- utveckla våra föreningar (med inriktning på Svensk fotbolls
föreningsutvecklingsmål)
- stärka samarbetet IF-ÖLFF-SISU
- effektivisera och underlätta samarbetet med föreningar
- samsyn och enighet i utvecklingsfrågor
- mer självgående föreningar/ledare
- FU som tydlig länk mellan SISU/ÖLFF och IF

Mål:
- Utveckla föreningen och skapa en bra grund för framtiden
- Få fler att spela fotboll längre i föreningen.
- alla IF som är med i projektet skall uppfylla SvFF:s förenings-
utvecklingsmål
- öka föreningens egna utbildningar/fortbildningar både kvantitativt
och kvalitativt
- öka föreningens deltagande på våra centrala
tränarutbildningar/fortbildningar
- Personlig utveckling/kompetensutveckling

Hur:
- Gemensamma träffar med erfarenhetsutbyte kring olika teman
kopplade till SvFF:s föreningsutvecklingsmål.
- Arbetsuppgifter/uppdrag mellan mötesträffarna.
- Skapa en mötesplats på nätet där Föreningsutvecklare får info
och utbyte.
- Inspirerande föreläsningar och träffar.

Uppdragsbeskrivning:
Som föreningskoordinator ska man:
- Deltaga på samtliga tematräffar
- Driva de frågor som ingår i svensk fotbolls föreningsutvecklingsmål.
- Arbeta med de uppdrag som ska göras mellan mötestillfällena i föreningen (om möjligt tillsätta en arbetsgrupp i föreningen).
- Arrangera ledarträffar i den egna föreningen
- Ansvara för kontakten med ÖLFF i utvecklings- och utbildningsfrågor
- Ansvara för kontakten och utbildningsadministrationen med SISU
- Vara uppdaterad i aktuella fotbollsfrågor

Ni som vill ha mer information, kontakta:
Daniel Lindahl, Örebro Läns Fotbollförbund, 019-17 55 52, daniel@olff.se
Peter Jonsson, SISU Idrottsutbildarna, 019-17 55 74, peter.jonsson@sisuorebro.t.se
Herman Oskarsson, SISU Idrottsutbildarna, 019-17 55 23, herman.oscarsson@sisuorebro.t.se