Planerad utbildning

Härmed inbjuder vi tränare/ledare att söka till Örebro Läns FF:s och Svenska FF:s tränarutbildningar.

Fr.o.m. 2015 kommer SvFF:s Tränarutbildnng att göras om för att bättre tillmötesgå UEFAS krav/riktlinjer. Det innebär att vi inte kommer att genomföra några AVSPARK under hösten 2014. Dock rekommenderar vi de som påbörjat BAS 1 att slutföra dessa kurser under hösten 2014.

NYA KURSUPPLÄGGET from. 2015:

Har man ingen tidigare utbildning börjar man med:
C Diplom

Kursen genomförs vid 2 kurstillfällen à 1 dag med mellanliggande hemuppgifter. Vi har valt att kalla självstudierna för hemuppgifter och att inte begränsa dem tidsmässigt.

Hemuppgifterna kan till exempel vara att:
- fundera över frågeställningar som tas upp vid nästa träff
- genomföra ett träningspass i hemmiljö och prova olika lärandemetoder
- komma med egna reflektioner och frågor (utan givna frågeställningar) som diskuteras vid nästa träff
- se filmer på kurswebben med lekar, koordinationsövningar eller träningspass
- se och lyssna på föreläsningar på kurswebben som förstärker innehållet vid föregående träff eller som är en föreberedelse inför nästa träff. Tiden mellan kurstillfällena bör vara 2 till 4 veckor.

Därefter väljer man senior eller ungdomsinriktning:

Ungdomsinriktning:
SvFF B Diplom Ungdom

Kursen genomförs vid 2 kurstillfällen à 2 dagar med mellanliggande hemuppgifter enligt C Diplom. Tiden mellan kurstillfällena bör vara 2 till 4 veckor.

Deltagarna anmäler sig till "hela" kursen, det vill säga till båda dagarna vid C eller till alla fyra dagarna vid B Ungdom.

Seniorinriktning:
UEFA B-diplom (måste du läsa för att kunna gå vidare till UEFA A-diplom (Avancerad).

Kursen är på 12 + 5 dagar. Fördelat på olika utbildningstillfällen

FÖR AKTUELLA KURSDATUM, KLICKA PÅ ANMÄLAN TILL VÄNSTER

UEFA A diplom (Avancerad)

Dessa kurser genomförs på central nivå. Just nu är kurserna förlagda till Bosön, Stockholm. Anmälan till dessa kurser skickas in till resp. distriktsförbund (i detta fall Örebro Läns FF).
Mer info