Tränarutbildning

Nära 10.000 personer är årligen delaktiga i SvFF:s tränarutbildning, allt från nya Tränarutbildning C till UEFA Pro.

Sedan 2007 finns tränarutbildningarna UEFA Bas-, Avancerad- och Pro-nivå. Under 2014 infördes också UEFA Elite Youth A. Dessa benämningar har UEFA fastställt för en gemensam europeisk tränarutbildning.

Fr o m januari 2015 införs även en nationell barn- och ungdomstränarutbildning, Tränarutbildning C och Tränarutbildning B Ungdom. Tränarutbildningens nya struktur beskrivs på bilden ovan.

Se info om kurserna C Diplom, B Ungdom samt UEFA B genom att klicka på respektive bild:

C Diplom B Ungdom UEFA B

De flesta kurserna ligger under perioden januari-maj enligt önskemål från utbildningsansvariga i föreningarna. På det viset kan tränarna komma väl förberedda inför säsongsstarten

Möjlighet till interna utbildningstillfällen finns och då uppmanas Utbildningsansvarig i föreningen ta kontakt med Örebro Läns FF Daniel Lindahl 019-17 55 52 för att hitta lämpligt datum och kursinstruktör som kan hålla kursen. En förutsättning för att genomföra interna tränarkurser är minst 10 deltagare från föreningen eller i samverkan med andra föreningar.

Vad händer med den gamla utbildningen?
Följande övergångsregler gäller fr.o.m. januari 2017.

FÖR AKTUELLA KURSDATUM, KLICKA PÅ ANMÄLAN TILL VÄNSTER