Planerad utbildning

I januari 2015 introduceras svensk fotboll till en helt ny tränarutbildning. Fram till årsskiftet kommer mer och mer information att läggas ut på vår hemsida vartefter vi själva tar emot den från Svenska Fotbollförbundet.

I dagsläget kan du läsa mer om de nya kursernas struktur och innehåll under rubriken "ny tränarutbildning 2015"

Se inbjudan till C-diplom respektive B-diplom Ungdom nedan. Klicka på bilderna för att komma till inbjudan

De flesta kurserna ligger under perioden januari-april enligt önskemål från utbildningsansvariga i föreningarna.

Möjlighet till interna utbildningstillfällen finns och då uppmanas Utbildningsansvarig i föreningen ta kontakt med vår Utbildningsledare Daniel Lindahl, Maila Daniel, för att hitta lämpligt datum och kursinstruktör som kan hålla kursen. En förutsättning för att genomföra interna tränarkurser är minst 10 deltagare från föreningen eller i samverkan med andra föreningar.


Anmälan till kurser kan du göra direkt på webben eller via föreningsinloggningen i FOGIS.

FOGIS-manual Anmälan till kurs via föreningsinloggning

FÖR AKTUELLA KURSDATUM, KLICKA PÅ ANMÄLAN TILL VÄNSTER