Tränarutbildning på akademisk nivå

"Tränarskap med inriktning på fotboll".

Sedan 2008 finns möjligheten att genomföra delar av SvFF:s tränarutbildningsprogram i högskoleform, där delkursernas upplägg innebär att deltagaren får akademiska ECTS-poäng.
Från och med 2017 erbjuds kurserna vid Högskolan i Gävle samt GIH Stockholm.
De aktuella kurserna är SvFF:s nya obligatoriska instegsutbildning Tränarutbildning C, B ungdom och den internationella UEFA B.

Studierna genomförs på halvfart under två terminer och är generellt uppbyggda med en dag för praktik samt föreläsningar per vecka. Avvikelser kan förekomma men upplägget är med tanke på att personer som har annan verksamhet också ska kunna bedriva den parallellt med studierna.Kursplanen följer SvFF:s riktlinjer

Vid fullgjorda och godkända kurser erhålls diplomen SvFF Tränarutbildning C, SvFF tränarutbildning B Ungdom samt UEFA diplomet UEFA B

Sista ansökningsdag 15 april 2018

Utbildningen är på 30 högskolepoäng fördelade på fyra 7,5 poängskurser och kommer ha plats för 30 studenter per lärosäte. Delkurserna som ingår i utbildningen är (för detaljerad kursplan, se respektive lärosäte):

  • fotbollens ledarskap för barn och unga
  • fotbollens lärande och coachning
  • fotbollens fysiologi och träningslära
  • idrottsdidaktik med inriktning mot fotboll

Sista ansökningsdag är, som vid alla universitets- och högskoleutbildningar, den 15 april. Kurserna ges i samarbete mellan lärosätena och Svenska Fotbollförbundet vilket garanterar kvaliteten både ur ett fotbollsmässigt och ett akademiskt perspektiv.

Mer information

För närmare information kring den akademiska tränarutbildningen, ansökning och annan information, kontakta respektive lärosäte och besök hemsidorna:

Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm

Kursansvarig: Lars Pihl

Högskolan i Gävle broschyr (PDF-dokument, 2,4 MB)

Kursansvarig: Mikael Westling Söderström

För närmare information från SvFF:

Chef SvFF Utbildningsavdelning: Per Widén
Gruppchef Tränarutbildning: Urban Hammar
Administrativ kontakt: Frida Wesström Skalleberg
Riksinstruktör beteendevetenskap SvFF: Daniel Ekvall
Riksinstruktör fysiologi SvFF: Johan Svensson och Niklas Egnell