UEFA A

Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning UEFA A är den andra utbildningsnivån i Svenska Fotbollförbundets tränarstege. Utildningen består av fem moduler om sammanlagt 20 dagar. Varje kurs består av fem tidsbestämda utbildningstillfällen och du som sökande anmäler dig till samtliga delar. Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat erhåller det internationellt gångbara examensbeviset UEFA A-Diploma.

UEFA A har inför 2017 reviderats genomgående för att anpassas till de nya direktiv som anges i UEFA Coaching Convention 2015. Dessa direktiv innebär bland annat en tydligare definitionav målgruppen en mer omfattande studieplan i form av kraftigt ökat antal studietimmar såväl i en internatform som i form av arbets- och studieuppgifter i kursdeltagarens hemmiljö.
Kursen består av fem moduler om vardera fyra dagar, totalt 20 dagar. Mellan modulerna genomför deltagarenarbetsuppgifter i hemmiljö. Ett omfattande digitalt material utgör kurslitteraturen och e-learning är ett centralt begrepp i kursen. På kursens webbsida får deltagaren tillgång till ett omfattande studiematerial i form av webbinarier, filmer, texter och arbetsuppgifter.

Kursens målgrupp är i första hand tränare som är verksamma på eller som har ambition att nå en hög tävlingsnivå, det vill säga de högre divisionerna, eller tränare som arbetar inom elitklubbarna som ungdomstränare för de högre åldersgrupperna.

Behörighetskravet för ansökan till kursen är godkänt resultat och innehav av UEFA B-diplom.

Kursavgiften år 2018 är 48 000:- och inkluderar kurskostnader och logi i dubbelrum med helpension vid samtliga fem tillfällen. Resor och extra övernattningar ingår inte.

Ansökningstiden för 2018 års utbildning har gått ut. Ansökan för 2019 kommer publiceras här i september 2018.
Ni som har ansökt till 2018 års utbildning kommer få besked senast v.50 per mail.