Information om SvFF Tränarlicens

SvFF inför under 2017 och 2018 tränarlicenser. Licenserna är giltiga i tre år och utfärdas digitalt för de tränare som har diplom från någon av kurserna;

  • UEFA B
  • UEFA A
  • UEFA MV A
  • UEFA PRO

När en kursdeltagare fullföljer någon av ovanstående kurser med godkänt resultat får man automatiskt en tränarlicens samtidigt som själva kursdiplomet.

För att erhålla en ny licens måste varje tränare inom loppet av tre år genomgå av UEFA/SvFF godkänd fortbildning om sammanlagt minst 16 timmar. Licensen gäller i tre år och måste uppgraderas innan slutdatum för att vara giltig för en ny period om tre år.

Giltighet

För den tränare som genomgår Licensfortbildning om minst 16 timmar, uppgraderas licensen för tre nya år. Det är möjligt att dela upp dessa 16 timmar på mer än ett fortbildningstillfälle, under förutsättning att fortbildningen är godkänd av UEFA/SvFF.

Licensen är digital och levereras via en app till tränarens mobiltelefon.

Diplom kontra licens

Observera skillnaden mellan att ha ett kursdiplom och en gällande licens; Kursdiplomet är endast ett utbildningsbevis och ingen licenshandling, medan licensen omfattas av ovan angivna regler.

Motivet för att införa licenser är dels att UEFA kräver att varje nationsförbund har ett uppdaterat licensregister över tränare som genomgått de aktuella utbildningarna, och dels att en gällande licens är ett bevis på att en tränare genomgår kontinuerlig kompetensutveckling och därmed är uppdaterad. Det är dock viktigt att påpeka att endast de två högsta serierna i herrfotbollen, respektive den högsta serien i damfotbollen, kräver en tränarlicens. Utvecklingen i Europa går dock i tydlig riktning mot att vi så småningom kommer att ha ett licenskrav för alla tränare på förbundsserienivå.

Licensfortbildning

SvFF genomför varje år 16 timmars licensfortbildning för tränare med UEFA B-licens. Detta sker regionalt på ett antal platser i landet under ledning av SvFF:s Nationella Tränarutbildare.

Likaså genomförs en gemensam licensfortbildning (16 timmar) för A- eller PRO-licensierade tränare (inklusive Elite Youth A) varje år.

För frågor angående licenser – kontakta SvFF:s Utbildnings- och Utvecklingsavdelning.