UEFA PRO


Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning
UEFA Pro Diploma
är den högsta utbildningsnivån i Svenska Fotbollförbundets tränarstege. Utbildningen består av 11 gemensamma kurstillfällen under de två kalenderår som utbildningen pågår. Totalt rör det sig om cirka 40 kursdagar exklusive 6-8 hembesök kopplade till obligatoriska arbetsuppgifter.

UEFA Pro syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper om tränarskap på hög nationell (professionell) seniornivå. Utbildningen är även obligatorisk för de huvudansvariga tränare i Allsvenskan och Superettan) liksom i UEFA:s tävlingar. Kursen är öppen för maximalt 12 tränare.

För att vara kvalificerad till UEFA Pro måste du ha genomgått UEFA Avancerad kurs (A-Diploma) med godkänt resultat. Därutöver värderas tränarmeriter på hög nationell nivå. Kursens målgrupp är blivande tränare verksamma för lag i en professionell miljö, företrädesvis på seniornivå alternativt som heltidsanställda junior-/U21-tränare.

Den slutliga examen för en UEFA Pro-licens förutsätter även ett fördjupningsarbete (en fotbollsdagbok). Fotbollsdagboken är ett enskilt arbete som innebär att kursdeltagaren ska dokumentera och redovisa sitt arbete som tränare i eget klubblag under cirka en månads tid. Denna del i utbildningen sker under kursens andra år men kan, om nödvändigt, skjutas upp till ett senare tillfälle om vederbörande skulle sakna ett tränaruppdrag. Som sökande behöver man alltså inte nödvändigtvis ha ett lag samtidigt som utbildningen äger rum men varje kursdeltagare måste kunna ha tillgång till en spelartrupp för de praktiska uppgifter som är obligatoriska. Samtliga arbetsuppgifter skall vara genomförda och godkända senast 24 månader efter den ordinarie kursavslutningen i enlighet med UEFA:s regelverk.