Utbildning i föreningsregi

Allmänna
Det är möjligt att arrangera SvFF:s Tränarutbildning C-diplom och/eller Tränarutbildning B-ungdom i föreningsregi.
Dock är det vissa riktlinjer/åtaganden som gäller för detta. Här nedan kan du läsa vad som gäller vid "eget kursarrangemang"

Krav/villkor:
* Minst 8 (helst 10) kursdeltagare för att kunna genomföra kursen
* Samtliga deltagare ska ha 100% närvaro på kursen.
* Örebro Läns FF måste godkänna utbildningsdag samt tillsätta kursinstruktör, dvs föreningen kan inte själva kontakta/tillsätta kursinstruktör.

Föreningens checklista
* Senast 4 veckor innan önskat kursdatum, boka kursinstruktör via Örebro Läns FF

* Boka teorilokal (normalt mellan 09:30-17:30) 2 dagar med ca 14 dagars mellanrum

* Boka praktikhall alt plan för de praktiska moment som ingår i kursen.
(Tiden ska vara 11-12 samt 15-16.30 vid båda tillfällena).

* Beställa kursmaterial via SISU Idrottsböcker(senast 7 arbetsdagar innan kursstart).

* Om möjligt ordna dataprojektor samt duk samt säkerställa att det finns whiteboard i lokalen.
Finns inte dataprojektor, tag kontakt med ÖLFF/SISU för möjlighet att ev låna.

* Ordna Internetuppkoppling

* Ordna förmiddagsfika samt lunch för samtliga deltagare inkl instruktör på lämplig plats

* I god tid innan kursstart (minst 7 dagar innan) ta kontakt med tilldelad kursinstruktör för avstämning gällande: kursplats, praktikhall, tider, teknik (projektor, whiteboard), mat, upplåsning m.m.)

* Vara behjälplig vid upplåsning av kurslokal

* Ombesörja att det finns praktikmaterial (bollar, koner, västar) efter kursinstruktörens önskemål.

* Fylla i SISU-listor och lämna dessa till föreningens SISU-kontakt.

Kursinstruktörens åtaganden
* Samla in komplett deltagar-/närvarolista med fullständiga personnummer (lämnas till kansliet)
* Vid behov, hämta material på Örebro Läns FF:s kansli innan kursstart.

Kostnader
Vid föreningsarrangerad kurs så står föreningen för teorimaterial, lokalhyror, kursinstruktör, fika/lunch samt en administrativ avgift på 1 000 kr per kurs. Allt för utom adminavgift och måltider kan bekostas av Idrottslyftsmedel. (tag kontakt med Daniel Lindahl, Örebro Läns FF för att se era möjligheter till finansierad utbildning)

Anfra finansieringsmöjligheter: Tag kontakt med din SISU-representant för ev. delvis finansiering av kursen då utbildningen berättigar till SISU-resurser.

INTRESSEANMÄLAN - KURS I FÖRENINGSREGI

Vi önskar arrangera följande utbildning: Obligatoriskt