Kursutvärdering

Kursutvärdering

Tack för att du hjälper oss att göra våra kurser ännu bättre...
Ange kurs:

Ange från 1-5 (där 5 är bäst) vad du anser om...
... kursprogrammet (tider, upplägg, lokaler m.m.):

... kursinnehållet ( teoretiskt innehåll, kursmaterial, praktik):

... maten (lunch m.m.):

... kursinstruktören:

Kommer du att fortsätta utbilda dig?

Jag skulle i dagsläget kunna tänka mig ett förbundsuppdrag som: